Team Building – Bài học từ Quân Đội

Khi nói về quân sự  cho dù đó là một nguồn gốc của khổ, niềm vui, có thể có không có nghi ngờ rằng nó đóng một vai trò lớn trong việc xác định cách  sống, đặc biệt là cho nam giới (vì lý do rõ ràng).
Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không liên quan đến mình với bất kỳ hình thức Team building quân sự nào. Thay vào đó, chúng tôi sẽ tập trung vào những gì bài học chúng ta có thể học hỏi từ nó về Teambuilding.
Bây giờ, nó có thể có vẻ mâu thuẫn, chúng ta sẽ được sử dụng một tổ chức mà là theo định nghĩa cứng nhắc trong cách nhiều hơn một khám phá xây dựng nhóm. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ về nó một lúc, quân đội nhưng một đội bóng lớn của các đội nhỏ hơn là những gì? Quân đội không cung cấp đá quý của sự khôn ngoan cho những người nhìn cứng đủ cho họ.
Ví dụ, trong khi quân đội là cấu trúc cứng nhắc trong hệ thống phân cấp của nó, loại này của tổ chức trong một đội bóng không hẳn là xấu. Thứ nhất, những người thấp xuống cấp này có thể tập trung vào các kỹ năng kỹ thuật chuyên môn của họ, tức là làm việc với các máy móc, mà không cần phải lo lắng về những thứ khác như tuyển dụng hay năng suất, mà những người cao hơn lên các bậc thang phải suy nghĩ về liên tục. Mặt khác, những người cấp cao hơn trong hệ thống phân cấp không phải liên quan đến những vấn đề chuyên môn, để lại cho họ tự do để tạo ra kế hoạch, giám sát những gì đang xảy ra. Theo một cách nào điều này dẫn đến việc theo nhóm tốt hơn là mỗi thành viên cấu thành đi kèm để biết vai trò của mình cực tốt, và biết làm thế nào để đóng góp cho đội bóng ở bên phải của riêng của mình.
Team Building - Bài học từ Quân Đội
Hơn nữa, trong khi quân đội một đôi khi đòi hỏi không có gì ít hơn, nó có thể là một điều tốt để làm theo một nhà lãnh đạo mà không có câu hỏi. Trong khi dường như phản tác dụng trong một xã hội mà suy nghĩ độc lập và sáng tạo được ấp ủ, vì lợi ích của sự đổi mới và tăng trưởng, như vậy hành vi không cung cấp cho không gian và phòng cho tự phản ánh, cho nhai lại và philosophising, cho chúng ta phát triển sự sáng tạo của mình, tất cả bởi đức hạnh của thực tế rằng một người không phải suy nghĩ gì cả về hành động của mình và hậu quả của chúng.
Hơn nữa, điều về quân sự là nó đặt người có nguồn gốc khác nhau – chủng tộc, giáo dục, kinh tế-xã hội, vân vân – cùng nhau. Phải làm việc cùng với nhau, nó thúc đẩy xây dựng đội ngũ liên văn hóa, vì những người này gió lên thói quen tương tác với nhau. Như vậy cho một người hiểu rõ hơn về nền văn hóa khác trong khi học cách tôn trọng các nền văn hóa, nó mang lại lợi ích cho không chỉ các tổ chức, mà còn xã hội, bằng cách phát triển một môi trường chấp nhận lẫn nhau.
Không phải là mảnh này là có nghĩa là để thúc đẩy quân đội, nhưng mà nó có nghĩa là để cho thấy làm thế nào chúng ta có thể tìm hiểu về xây dựng đội ngũ từ nó, có thể được tóm tắt như sau:
  1. Mỗi thành viên có một cái gì đó có đóng góp theo đúng chuyên môn của mình, mà phải luôn luôn được đưa vào xem xét khi phân công công việc.
  2. Các thành viên trong nhóm cần không gian để suy nghĩ, và đôi khi cách tốt nhất để đạt được điều đó là để ngăn chặn anh ta đang phát triển lo lắng và quan ngại về hành động của mình.
  3. Có sự đồng nhất trong một đội bóng có thể là một điều tốt, nhưng sự đa dạng thậm chí còn tốt hơn.
Có gì đá quý khác mà bạn đã thu thập được từ những kiến thức Teambuilding của mình với quân đội? Để lại ý kiến ​​của bạn trong phần dưới đây.
SHARE