Team building là gì?

Team building là gì? Team building có thể hiểu đơn giản là xây dựng đội nhóm cùng tham gia các trò chơi khác nhau đã được chuẩn bị từ trước , cùng hướng về 1 mục tiêu chung với mục đích gắn kết các thành viên trong nhóm .
Team building là gì
Team building cần thiết cho tổ chức nào ?
Team building là hoạt động cần thiết cho hầu hết các đơn vị trong đó cần có sự phối hợp làm việc của các cá nhân và bộ phận khác nhau trong cùng một tổ chức doanh nghiệp. Teambuilding lại càng thực sự cần thiết cho những tổ chức mà ở đó xuất hiện những mâu thuẫn và không đoàn kết-gắn bó giữa các thành viên và bộ phận. Bên cạnh đó Teambuilding cũng cần thiết cho các tổ chức doanh nghiệp có nhiều văn phòng chi nhánh đặt tại các vùng miền địa lý khác nhau trên thế giới. Đây còn là dịp để cho các thành viên nhận biết và tăng cường mối quan hệ làm việc với nhau.
SHARE