Tổ chức Team Building cho công ty LG-Vina

Team Building LG-Vina – Sầm Sơn 2016

Ngày 2-7-2016 vừa qua Vietsea Event & Team building đã tổ chức chương trình Team building tại bãi biển Sầm Sơn thu hút gần như tất cả sự có mặt của các thành viên trong đại gia đình LG-VINA . Với tiêu chí ” WE ARE LG- VINA ” mà ban lãnh đạo đưa ra Vietsea Team Building đã xây dựng chương trình Team building vận dụng sức mạnh đoàn kết, sức mạnh của tinh thần đồng đội để các thành viên LG-Vina hòa mình vào làm một.

teambuilding-lg teambuilding-lg-sam-son teambuilding-lg-vina-sam-son chuong-trinh-team-building-bien-2016
teambuilding-2016 to-chuc-teambuilding

hoat-dong-team-building