Tổ chức Teambuilding cho Techcombank R2

Techcombank vùng 2

Tinh thần techcombank

Tổ chức team building tại Hạ Long

Trò chơi đua thuyền

Trò chơi Team building trên biển

 

 

Team building techcombank r2

 

Hoạt động team building

SHARE